loader image

Условия и правила на Атлетик Фитнес

Вътрешни правила за ползване на Атлетик Фитнес

При първото си посещение в клубовете на Атлетик Фитнес, всеки клиент следва да се регистрира на интернет страницата www.athletic.bg или да се регистрира в приложението Athletic Fitness Bulgaria.

Карта за достъп. Клиентът може да ползва безплатен баркод за достъп до клубовете на Атлетик Фитнес. Кодът може да бъде взет от приложението Athletic Fitness Bulgaria. Клиентът трябва да ползва баркода, картата или чипа си при посещение в клубовете на Атлетик Фитнес. В противен случай му се преиздава нова карта или чип, което се заплаща по ценоразпис.

Картите са лични и не се преотстъпват. Картите на нарушителите на това правило биват анулирани незабавно, без да им се възстановява заплатената за съответната услуга сума.

Сигурност. Във фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, в които шкафчетата в съблекалните не са с автоматични или механични ключалки с код, клиентът следва да си носи катинар за заключването му.

За по-голяма сигурност се препоръчва клиентът да не носи ценни вещи или големи суми пари със себе си при посещения в клубовете на Атлетик Фитнес. Последният не поема отговорност за евентуална загуба, кражба или повреда на имущество или ценности на територията на своите клубове, дори и оставените вещи да са в предвидените шкафчета за съхранение на ценности.

Душове. Във всички фитнес клубове на Атлетик Фитнес са осигурени душове. Душовете могат да се използват само за къпане, но НЕ за бръснене или пране на дрехи или обувки и др. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на картата и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

Облекло и кърпа. При трениране в клубовете на Атлетик Фитнес всеки клиент трябва да носи кърпа и подходящи и чисти обувки, които да бъдат преобути на място, за тренировката. Това означава – без голи тела и боси крака, джапанки, външни обувки, ботуши, работни обувки и др.

При забравена кърпа, клиентът може да наеме такава от рецепция, а при забравени чисти обувки, клиентът трябва да ползва калцуни при влизане и докато тренира. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

Подреждане на свободните тежести и постелки. Свободните тежести и постелки се подреждат на определените за това стойки и места след използването им. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват

Кредити. Всеки клиент може да зареди определен брой кредити на картата или чипа си, които могат да бъдат ползвани за закупуване на продукти и/или услуги на Атлетик Фитнес. Кредитите не се възстановяват и не могат да бъдат изтегляни от картата срещу паричната им равностойност или използвани по какъвто и да било друг начин, различен от посочения.

Насоки за клиента. Клиентът трябва да използва фитнес клубовете на Атлетик Фитнес и съоръженията вътре в тях по предназначение и съобразно правилника на компанията и указанията на екипа в съответния клуб.

Атлетик Фитнес си запазва правото за всеки конкретен случай да откаже достъп до свой клуб на всяко лице, за което има съмнения, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, или сметне за необходимо, с оглед опазването на вътрешния ред и сигурността на служителите и останалите клиенти.

Атлетик Фитнес си запазва правото да променя едностранно цените, правилата, оборудването, графиците за групови тренировки, работното време на клубовете си и др. Актуализирането на информацията за това може да отнеме технологично време, с оглед на което клиентът може да отправи устно или писмено запитване до екипа на Атлетик Фитнес за актуални оферти.

Фитнес клубовете могат да бъдат затворени за работа по поддръжка, ремонт или при всякакви други извънредни обстоятелства, за което всички клиенти ще бъдат известени предварително и в разумен срок.

Атлетик Фитнес не носи отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на клиента или на трета страна, както и за събития, които нито компанията, нито нейните доставчици биха могли да предвидят или предвидят или предотвратят (включително, но не само вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, вреда от ползването на съоръженията). Всеки клиент следва да се консултира с лекар, преди да започне тренировки в Атлетик Фитнес.

При регистрация в съответния фитнес клуб или в електронния магазин – www.athletic.bg – на Атлетик Фитнес, всеки клиент декларира, че е запознат и съгласен с Общите условия и Условията и правилата на Атлетик Фитнес.

Настоящите правила за ползване подлежат на едностранна промяна от страна на Атлетик Фитнес и влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Атлетик Фитнес.

Форма за абониране

Бъди Крачка Пред Другите!

Абонирай се за специалните ни оферти и бъди сред първите клиенти на Атлетик Уестпойнт!

    Затвори