loader image
Aeromix Class

Времетраене 50 минути

Средно
Динамично ниво

Тренировката включва загрявка, последвана от 23-30 мин. лесни за усвояване танцови движения. Възможно обединяване на заучените стъпки в кратка хореография. Във втората част се изпълняват упражнения с тежести (1,5кг.) за проблемни зони и се завършва със стречинг.

Aeromix Class

Времетраене 50 минути
Средно
Динамично ниво

Тренировката включва загрявка, последвана от 23-30 мин. лесни за усвояване танцови движения. Възможно обединяване на заучените стъпки в кратка хореография. Във втората част се изпълняват упражнения с тежести (1,5кг.) за проблемни зони и се завършва със стречинг.