loader image
FIRE Class

Duration 50 minutes

Medium
Dynamic level

Dynamic circuit training, combining movement with body and hanling weights. 3 circles are being performed, in which the body is uniformly laoded. Suitable for people, who manage to burn fat and get fit faster.

FIRE Class

Времетраене 50 минути

Средно
Динамично ниво

Динамична кръгова тренировка, съчетаваща в себе си движения със собствено тяло и упражнения с тежести. Изпълняват се 3 кръга, в които равномерно се натоварва цялото тяло. Подходяща за хората, който целят по-бързо стягане и изгаряне на мазнини.