loader image
Aeromix Class

Duration 50 minutes

Medium
Dynamic level

Featuring different folk dances.

Aeromix Class

Времетраене 50 минути

Средно
Динамично ниво

Включва изучаване на различни български народни танци.