Условия и правила на Атлетик Фитнес

При първото си посещение в клубовете на Атлетик Фитнес, всички клиенти следва да попълнят формуляр (анкета), за да ползват съответния клуб.

Карта / чип за достъп. На клиентите се издава клиентска карта или чип от страна на Атлетик Фитнес. Всички клиенти трябва да носят картата или чипа си при посещение в клубовете на Атлетик Фитнес. В противен случай трябва да им се преиздаде нова карта или чип, като преиздаването се заплаща от съответния клиент по ценоразпис.

Картите са лични и не се преотстъпват. Картите на нарушителите на това правило биват блокирани и анулирани незабавно.

Всеки клиент може да зареди определен брой кредити на картата или чипа си. Те могат да бъдат ползвани за закупуване на продукти и/или услуги на Атлетик Фитнес. Кредитите не се възстановяват и не могат да бъдат изтегляни от картата срещу паричната им равностойност или използвани по какъвто и да било друг начин, различен от посочения.

Сигурност. Във фитнес клубовете на Атлетик Фитнес, в които шкафчетата в съблекалните не са с автоматични или механични ключалки с код, клиентите следва да си носят катинари за заключването им.

За по-голяма сигурност се препоръчва клиентите на Атлетик Фитнес да не носят ценни вещи или големи суми пари със себе си при посещения в клубовете. Атлетик Фитнес не поема отговорност за евентуална загуба, кражба или повреда на имущество или ценности на територията на своите клубове, дори и оставените вещи да са в предвидените шкафчета за съхранение на ценности.

Душове. Във всички фитнес клубове на Атлетик Фитнес са осигурени душове. Душовете могат да се използват само за къпане, но НЕ за бръснене или пране на дрехи или обувки и др. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

Обувки и облекло. При трениране и посещаване на клубовете на Атлетик Фитнес, от всички клиенти се изисква да носят подходящи и чисти обувки, които да бъдат обути на място. Това означава – без голи тела и боси крака, джапанки, външни обувки, ботуши, работни обувки и др. Ако чистите обувки са забравени, клиентите трябва да ползват калцуни при влизане и трениране в клуба. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

Подреждане на свободните тежести и постелки. Свободните тежести и постелки се подреждат на определените за това стойки и места след използването им. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват

Насоки за клиентите. Клиентите са задължени да използват фитнес клубовете на Атлетик Фитнес и съоръженията вътре в тях по предназначение и съобразно правилника на Атлетик Фитнес и указанията на персонала в съответния фитнес клуб. Те трябва да използват оборудването в клубовете в строго съответствие с всички техни правила или насоки и да се съобразят с всички указания на персонала на Атлетик Фитнес, отнасящи се до ползването им.

Атлетик Фитнес си запазва правото за всеки конкретен случай да откаже достъп до свой клуб на всяко лице, за което има съмнения, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, или сметне за необходимо, с оглед опазването на вътрешния ред и сигурността на служителите и клиентите.

Атлетик Фитнес си запазва правото да променя цените, правилата, оборудването, графиците за групови тренировки, работното време на клубовете си и др. по всяко време, като обновяването на такива условия може да отнеме технологично време, с оглед на което клиентите следва да отправят запитване до персонала на Атлетик Фитнес за актуални оферти.

Клубовете могат да бъдат затворени за работа по поддръжка, ремонт или при всякакви други обстоятелства, които Атлетик Фитнес смята за необходими, за което всички клиенти ще бъдат известени предварително и в разумен срок.

Атлетик Фитнес не носи отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на клиента или на трета страна, както и за събития, които нито компанията, нито нейните доставчици биха могли да предвидят или предвидят или предотвратят (включително, но не само вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, вреда от ползването на съоръженията). Всички клиенти следва да се консултират с лекар, преди да започнат тренировки в Атлетик Фитнес.

При регистрация в съответния фитнес клуб или в електронния магазин – АтлетикФитнес.бг – на Атлетик Фитнес, всеки клиент декларира, че е запознат и съгласен с Общите условия и Условията и правилата на Атлетик Фитнес.

Настоящите правила за ползване подлежат на текуща едностранна промяна от страна на Атлетик Фитнес по всяко време и влизат в сила в 3-дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Атлетик Фитнес, с оглед на което клиентите следва да ги следят за промени.

[1] Клиентите, които желаят да се възползват от тази опция, трябва да уведомят персонала на Атлетик Фитнес лично – на рецепция, или в писмен вид – на електронната поща (office@athletic-bg.com), най-малко 3 дни преди датата, на която желаят да замразят абонамента си.

Абонамент за новини и промоции

сега може да научавате първи за нашите активности

Абониране за актуални новини и промоции от Атлетик Фитнес

  Имена*

  Телефон*

  E-mail*

  Контакти централен офис на Атлетик Фитнес

  София
  ул. „Лъчезар Станчев“ 5
  Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4

  Работно време:
  Понеделник – петък: 09:00 – 17:30 ч.

  концепция и дизайн