loader image

78 Yanko Sakuzov Blvd.

 Адрес:

София
бул. Янко Сакъзов 78
GSM: +359 889 140 324

Работно време:

Понеделник – Петък 07:30 – 22:00
Събота- Неделя: 09:00 – 21:00

С картата, закупена тук, можете да посещавате и залите:

 • – Янко Сакъзов
 • – Коперник
 • – Дианабад
 • – Черни връх
 • – Сливница
 • – Мега Мол София
 • – Галерия Пловдив
 • – Галерия Стара Загора
 • – Галерия Бургас
 • – Марково тепе
 

ЦЕЛОДНЕВНИ АБОНАМЕНТИ

15 лв.

1 ден

Включва зала уреди, групови тренировки и един душ.

30 лв.

1 седмица

Включва зала уреди, групови тренировки и един душ на ден.

60*/40** лв.

1 Месец

* При подновяване на абонамента преди изтичането му се добавя 1 седмица бонус.

** Периодично плащане – годишен абонамент, който се заплаща на 12 месечни вноски,
чрез автоматично дебитиране на банкова карта.

Включва зала уреди, групови тренировки и един душ дневно, фитнес оценка, инструктор на разположение и „Часът на инструктора“.

400 лв.

1 година

Включва зала уреди, групови тренировки, един душ на ден и опция за замразяване, фитнес оценка, инструктор на разположение и „Часът на инструктора“.

ДНЕВНИ АБОНАМЕНТИ (09:00 до 16:00)

50*/30** лв.

1 месец

* При подновяване на абонамента преди изтичането му се добавя 1 седмица бонус.

** Периодично плащане – годишен абонамент, който се заплаща на 12 месечни вноски,
чрез автоматично дебитиране на банкова карта.

Включва зала уреди и една групова тренировка, фитнес оценка, инструктор на разположение и „Часът на инструктора“.

300лв

1 година

Включва зала уреди, групови тренировки, един душ на ден и опция за замразяване, фитнес оценка, инструктор на разположение и „Часът на инструктора“.

УСЛУГИ

15лв.

фитнес инструктор

120лв.

10 тренировки с инструктор

 

36лв.

цялостен масаж

60 мин.

55лв.

цялостен масаж

90 мин.

22лв.

частичен масаж

30 мин.

60лв.

Тайландски масаж

90 мин.

25лв.

рефлексотерапия

30 мин.

32лв.

антицелулитен масаж

40 мин.

28лв.

антицелулитен масаж

30 мин.

3лв.

солариум

5 мин.

1лв.

кърпа

 

15лв.

шкафче

1 месец наем

18лв.

рехабилитация

1 процедура

30лв.

персонален треньор

 

199лв.

10 тренировки с персонален треньор

 

50 лв.

индивидуална тренировъчна програма

 

50 лв.

индивидуален хранителен план

 

80 лв.

индивидуална тренировъчна програма и хранителен план

 

изисквайте касова бележка и пазете до напуксане на обекта!

78 Yanko Sakuzov Blvd.

Adress:

Sofia
78 Yanko Sakazov  Blvd.
GSM: +359 889 140 324

Open Hours:

Monday – Friday: 07:30a.m. – 22:00p.m.
Saturday – Sunday: 09:00a.m. – 21:00p.m.

Your membership is valid for:

 • – Yanko Sakazov
 • – Kopernik
 • – Dianabad
 • – Cherni Vrah
 • – Slivnitsa
 • – Mega Mall Sofia
 • – Galleria Plovdiv
 • – Galleria Stara Zagora
 • – Galleria Burgas
 • – Markovo tepe

MEMBERSHIPS

15 lv.

1 day

Includes usage of the gym, group classes and one shower.

30 lv.

1 week

Includes usage of the gym, group classes and one shower a day.

60*/40** lv.

1 month

* If you renew your membership before the expiry date you get one week bonus.

** Recurring payment – an annual subscription, which is paid in 12 monthly installments,
via automatic debit of a bank card
.

Includes usage of the gym, group classes and one shower a day.

400 lv.

1 year

Includes usage of the gym, group classes, one shower a day and a freeze option.

DAILY MEMBERSHIPS (09:00 till 16:00)

50*/30** lv.

1 month

* If you renew your membership before the expiry date you get one week bonus.

** Recurring payment – an annual subscription, which is paid in 12 monthly installments,
via automatic debit of a bank card
.

Includes usage of the gym, group classes and one shower a day.

300 lv.

1 year

Includes usage of the gym, group classes, one shower a day and a freeze option.

15lv

fitness instructor

 

120lv

10 sessions with a fitness instructor

 

36lv

Full body massage

60 min.

55lv

Full body massage

90 min.

22lv

Part body massage

30 min.

60lv

Thai massage

90 min.

25lv

Reflexotherapy

30 min.

32lv

anticellulite massage

40 min.

28lv

anticellulite massage

30 min.

3lv

solarium

5 min.

1lv

towel service

 

15lv

locker

1 month subscription

18lv

rehabilitation

1 procedure

30 lv.

personal trainer

 

199 lv.

10 sessions with a personal trainer

 

50 lv.

personal training program

 

50 lv.

personal nutrition plan

 

80 lv.

personal training program and nutrition plan

 

Please require a cash receipt and keep it until you leave the club!

Категории: Локации