loader image

От Пламен Христов

В общи линии това е вярата в собствените способности и възможности за постигане на конкретна задача или набор от задачи. За двигателната активност и упражняване, това е убеждението, че човек може успешно да се ангажира и изпълнява определена програма за подобряване на здравето.

Когато говорим за трайна промяна – загуба на тегло и по-добра физическа форма, поведенческата промяна е вероятно основното. За да възприемем здравословен начин на живот, първо трябва да променим поведението си и нашите навици. Често срещано е да има промяна в желанията по отношение на здравето или визията, без наличието на „йота“ променено поведение. С пагубни хранителни навици, недостатъчно движение и всеобхватна злоупотреба с възможностите на човешкия организъм, няма как да стане! Колекцията от навиците ни, определя кои сме ние всъщност. Така че, ако искаме да бъдем здрави, трябва да приемем и съответните здравословни навици.

Самоефективността играе жизнено важна роля в поведенческите промени.

Ако някой не вярва в способността си да изпълни определено очакване, той няма да успее да се ангажира в достатъчна степен и да осъществи тази дейност. Без тази първа стъпка не може да настъпи поведенческа промяна – хората ще останат да тъпчат на едно и също място. Самоефективността действа както основно условие, така и се проявява като резултат от поведенческата промяна. Смислената самооценка ще определи дали даден човек ще се ангажира достатъчно или не с промяната. Както и дали ще прояви разбиране за собствената му ефективност.

Самоефефктивността е толкова мощна, че това я прави изключително важна.

Увереността в себе си и усещането, че сте способни, е едно от най-освобождаващите и даващи сила чувства. Истинска власт над процесите по вашето лично усъвършенстване. Придобиването на увереност в себе си изисква силно желание за изграждане на тази поведенческа черта. Поведенческа промяна и може да бъде постигнато от всеки, но с усилие, разбира се!

Изключително важно в този процес е мястото на треньорите още в самото начало да създадат положителен опит за своите възпитаници – малки, но категорични успехи биха били изключително подходящи. Тези първоначални малки успехи се превръщат в истински положителни преживявания позволяващи на трениращите да разберат, че са способни – че притежават силата да влияят върху промяната. В последствие те ще могат да постигнат своите цели. Когато се стигне до това разбиране, вероятно ще последва мощен скок и изтласкване от позицията на наблюдател към тази на деен участник в сериозен, градивен процес.

Ролята на треньора е да помогне на клиента да се развие самостоятелно.

Създаването на възможности, позволяващи да се види осезаемо напредъкът, който са направили, е израз на професионализма на треньорите. Колкото повече трениращите могат физически да видят растежа и напредъка си, въз основа на упоритата работа, с толкова по-мотивираща самоувереност ще се сдобие всеки от тях. Възможността да хвърлят поглед назад и да видят колко несигурни са били изпълненията им на упражнения, които сега могат да направят с много малко усилия ще са елементарен, но мощен стимул за бъдеща сърцата работа.

Ролята на треньорите е незаменима, те могат да използват различни инструменти, за да помагат на своите последователи да напреднат. Например, като им напомнят от къде са започнали и докъде са стигнали. Проследяване на резултатите, като загуба на тегло, телесна мазнина, измервания, хранене, тренировки, записи на тренировки и т.н. са отлични примери за доказване на постигнатото. Дори не само за конкретния трениращ, те могат да бъдат изключително мотивиращи за огромен брой желаещи да постигнат своите цели. 

Понякога е трудно сами да направите крачка назад и да получите реална  представа за промяната, която се случва. Аз смятам, че това наистина помага!!! Всъщност всеки е толкова способен, колкото му позволява неговата осмислена самоувереност, но постигането й понякога е наистина грандиозен процес. Често си поставяме произволни граници за това, на което сме способни. Треньори имат способността да дават възможност на хората да постигат велики неща – неща, които никога не биха могли да си представят преди това. Това започва със създаване на доверие и се развива с течение на времето, с натрупване на положителен опит, с последователност и упорит труд.

В заключение, искам да кажа, че никога работата на треньорите не е била да продават програми за трениране, за хранене или добавки …                                             

Това, което всъщност продаваме, е надежда, овластяване и самоефективност.