loader image

Уважаеми дами и господа,

На 12.10.2018 г., петък, ще се проведе информационно събитие относно внедрените социални и процесуални иновации в дружеството „Атлетик Фитнес“ ООД, във връзка с изпълнението на проект „Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в „Атлетик Фитнес“ ООД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ No 5, Софарма бизнес тауърс, кула Б, ет. 3, зала „Запад“.

Начален час на събитието: 09:00 ч. Ще бъде осигурен кетъринг за всички участници.

Събитието е отворено за всички желаещи!

Не е необходима предварително регистрация

 

Очакваме Ви!

Екипът на Атлетик Фитнес

Категории: БлогНовини