loader image

Правила за участие в кампания „Месец MyFin в Атлетик Фитнес“:

  1. Организатор: Атлетик Фитнес ООД
  2. Период
    Начало: 19 април 2022 г.
    Край:  31 май 2022 г. (включително)
  3. Участници:

В Кампанията могат да участват физически лица, които са свалили и успешно са завършили своята регистрация в MyFin  в рамките на кампанията (сканирана лична карта, направено селфи).

  1. Механизъм за участие:

4.1. Потребители, които успешно са се регистрирали (сканирана лична карта, направено селфи), в периода по т.2 по-горе, автоматично получават 10.00 лв. в акаунта си в Атлетик Фитнес (бонусът важи еднократно).

  1. Други условия

5.1 Организаторите могат да прекратят промоцията или да направят известни промени, по причини които не зависят от техния контрол, форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на изпълнението на промоцията като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Промените се обявяват по подходящ начин. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на страниците на Организаторa на адресa, съответно: www.athletic.bg.

5.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват, когато тази невъзможност е извън контрола на Организаторa.

  1. Данни

6.1. Организаторът „Атлетик Фитнес“ ООД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и обработката на личните данни на участниците се извършва, съгласно договора сключен при издаване на картата и за целите на промоцията.
Настоящите правила се публикуват в интернет на адрес: www.athletic.bg.

Информация може да бъде получена на www.athletic.bg и на рецепция във всяка от фитнес залите на Атлетик Фитнес ООД.

Категории: Новини