loader image

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Supporting medium-sized enterprises to overcome the economic impact of the COVID-19 pandemic

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: АТЛЕТИК ФИТНЕС ООД

Номер на договор: BG16RFOP002-2.077-0325-C01

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.01.2021 г.

Край: 14.04.2021 г.

Категории: Новини