loader image

 

Уважаеми дами и господа,

На 12.10.2018 г., петък, се проведе информационно събитие относно внедрените социални и процесуални иновации в дружеството „Атлетик Фитнес“ ООД, във връзка с изпълнението на проект „Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в „Атлетик Фитнес“ ООД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Публикуваме видео материал от събитието

 

Екипът на Атлетик Фитнес

Категории: БлогНовини