loader image

Атлетик периодично плащане 4

Периодично плащане в Атлетик Фитнес

След като разгледахме какво представлява периодичното плащане, неговите предимства и ви показахме как да се възползвате от него, за да спестявате пари всеки месец, сега ще ви споделим в детайли как точно предлагаме тази нова услуга в Атлетик Фитнес.

Можете да заявите Годишен абонамент заплащан чрез периодично плащане през сайта ни  http://shop.athletic-bg.com/account…, или във фитнес клубовете ни.

Клиентите следва да се регистрират на сайта ни и сами да въведат данните на своя банкова карта. 
Атлетик Фитнес в нито един момент НЯМА ДА ИМА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ДАННИ те се пазят и съхраняват изцяло и единствено от партньора ни – Първа инвестиционна банка. Последната гарантира за безопасността им.

Клиентът избира начална дата, от коя дата желае неговият абонамент да стартира и автоматично ще му бъде изчислена съответната първоначална сума за плащане. Тя се изчислява от сумата на броя оставащи дни до края на месеца, пропорционално на цената на стандартната месечна вноска, към която се прибавя една стандартна месечна вноска – за следващия календарен месец.

Например клиент избира за начална дата на своя Годишен абонамент изплащан чрез периодично плащане 15 февруари => първата му вноска ще бъде 14 (дена до края на февруари) x 1,4 лв. / ден (пълната месечна вноска за Годишен абонамент от 40 лв. се разделя на 28-те дни на м. февруари) = 19,6 лв. + 40 лв. (стандартната вноска за март) = 59,6 лв.
Важно уточнение е, че само първата вноска ще бъде различна от еднократна месечна вноска, защото се покрива период по-голям от 1 месец! В описания по-горе случай, следващото подновяване ще бъде чак в края на март за м. април.

Както при всяка услуга, подновявана чрез периодично плащане, има фиксирана дата, на която абонаментът на клиента се подновява, като съответната месечна сума тегли от банковата карта. Всеки месец, на 20-то число ще бъдат подновявани абонаментите на всички клиенти на Атлетик Фитнес, избрали опцията на периодичното плащане, за следващия календарен месец. Тоест, в примера с февруари, на 20.02 ще бъдат подновявани абонаментите за целия март.

Въпреки това, периодичното плащане може да бъде започнато във всеки ден от месеца по желание на клиента.

Всеки клиент може да прекъсне ползването на периодичното плащане, по всяко време на началния период от 12 последователни месеца, с едномесечно писмено предизвестие, БЕЗ НЕУСТОЙКИ. В последния случай тази услуга няма да му бъде предлагана в бъдеще, освен ако предизвестието не е подадено един месец преди изтичането на 12-месечното споразумение.

?Искате да научите повече за опциите, които предлага този начин на плащане? Направете го тук.

 

Ако желаете да научите повече, можете да попитате колегите на рецепция или да се обадите на  0889 140 264, централен офис Атлетик Фитнес

По-здрави!
екипът на Атлетик Фитнес