loader image

Атлетик периодично плащане 4

Периодично плащане в Атлетик Фитнес – обобщение

Периодичното плащане е начин на заплащане на Годишен абонамент на месечни вноски, предлаган от Атлетик Фитнес. За да го ползвате, следва да се регистрирате в сайта ни и сам/а да си въведете данни на своя банкова карта, без значение кредитна или дебитна. Настройването на периодичното плащане е еднократно, след което всеки месец то се случва автоматично.

Този вид плащане ви дава много високо ниво на сигурност. В нито един момент Атлетик Фитнес няма достъп до данните на банковата ви карта. Първа инвестиционна банка – партньорът на Атлетик за предоставянето на тази услуга, гарантира за сигурността на предоставената от вас информация.

В допълнение, редица световни агенции, извършвайки мониторинг на видовете плащане в световен мащаб, посочват че периодичното плащане е с най-нисък брой измами в целия свят.

В забързаното ежедневие често ни се случва да забравим да платим за стока или услуга на определената дата от месеца. Годишният абонамент изплащан чрез периодично плащане в Атлетик Фитнес предлага невероятното удобство да подновявате своя абонамент автоматично, месец след месец, за 12 последователни месеца, без да губите време.

Това важи в пълна сила и за често пътуващите сред вас. С периодичното плащане няма да трябва да съобразявате предстоящо пътуване с датата, на която абонаментът ви в Атлетик изтича.   

Периодичното плащане ви предлага годишен абонамент в Атлетик Фитнес, без да ви се налага да натоварвате бюджета си, заплащайки цялата сума накуп. Тъй като подновяването става автоматично и онлайн, услугата става налична за вас незабавно.

При активирането на тази нова услуга, първоначално се заплаща оставащият период до края на месеца, заедно със следващия календарен месец. Например, ако заявите начало на абонамента на 21-ви февруари, то следва да заплатите за периода до края на февруари – пропорционално на оставащите дни – и календарния март. Следващото ви подновяване вече е автоматично – на 20-ти март (в примера горе), и е за целия април. И така за 12 последователни месеца.

За да заявите ползване на Годишен абонамент с периодично плащане в Атлетик, отидете на http://shop.athletic-bg.com/account?nameSpace=athletic&GymID=776. Ако имате нужда от съдействие, можете да попитате колегите на рецепция или да се обадите на 0889 140 264, централен офис Атлетик Фитнес.

 

По-здрави,
екипът на Атлетик Фитнес