Проект за подобрени умения за работа в Атлетик Фитнес по ОП РЧР „Умения“

Проект за подобрени умения за работа в Атлетик Фитнес по ОП РЧР „Умения“

Проект за подобрени умения за работа в Атлетик Фитнес по ОП РЧР „Умения“ 150 150 Athletic

 

„АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД е бенефициент по проект „Подобрени умения за работа в АТЛЕТИК ФИТНЕС чрез повишаване компетентностите“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.057-0007 „Умения” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 121 991.60 лева

 • 73 711.60 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, от които 62 654.86 лв. – финансиране от ЕСФ, и 11 056.74 – национално финансиране.
 • 48 280.00 лева собствен принос.

Абонамент за новини и промоции

сега може да научавате първи за нашите активности

Абониране за актуални новини и промоции от Атлетик Фитнес

  Имена*

  Телефон*

  E-mail*

  Контакти централен офис на Атлетик Фитнес

  София
  ул. „Лъчезар Станчев“ 5
  Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4

  Работно време:
  Понеделник – петък: 09:00 – 17:30 ч.

  концепция и дизайн