Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана 502 90 Athletic

Атлетик ЕС проект

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-4.001-0112-C01-Su01/11.01.2018

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-4.001-0112-C01-Su01/11.01.2018 г. е с предмет: „ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО X-SELLIING”.

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в „АТЛЕТИК ФИТНЕС“ ООД”, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-4.001-0112-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и “АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства при заетост и растеж” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за доставки, необходими за изпълнение целите на проекта.

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2018 г. до 23:59 часа.

Файловете по процедурата можете да изтеглите от тук:

Абонамент за новини и промоции

сега може да научавате първи за нашите активности

Абониране за актуални новини и промоции от Атлетик Фитнес

  Имена*

  Телефон*

  E-mail*

  Контакти централен офис на Атлетик Фитнес

  София
  ул. „Лъчезар Станчев“ 5
  Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4

  Работно време:
  Понеделник – петък: 09:00 – 17:30 ч.

  концепция и дизайн