loader image

Персонален треньор в клуб „Атлетик Черни връх“

Образование: Висше образование (НСА, Треньор)
Специалност: Фитнес и културизъм
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Семинар за суплементация към Biotech USA
Практика: Фитнес и силови тренировки, културистични тренировки

Personal Trainer in Athletic Cherni vrah