loader image

Управител и Персонален треньор в клуб „Атлетик Коперник“


Образование: Висше образование (НСА, Треньор)
Специалност: Лека атлетика
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България – ФАБ (регистриран в EREPS)
Европейски сертификат за спортна рехабилитация (ниво1, одобрен от ACE)
Семинар за суплементация към Biotech USA
Практика: Фитнес и силови тренировки, лека атлетика, суплементиране
Спортна кариера: Бивш състезател по лека атлетика
Преподавател във ФАБ в курсове за: Фитнес инструктор и Персонален треньор

 Club Manager „Athletic Kopernik“