loader image

Управител и Персонален треньор в клуб „Атлетик Янко Сакъзов“

Изучава: Висше образование (МВБУ, НБУ)
Специалност: Маркетинг и комуникации, Психология
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България (регистриран в EREPS)
Европейски сертификат за спортна рехабилитация (ниво1, одобрен от ACE)
Семинар за суплементация към Biotech USA
Практика: Фитнес и силови тренировки, суплементиране

Club Manager „Athletic Yanko Sakazov“