loader image

Персонален треньор в зала „Атлетик Дианабад“


Образование: Висше образование (НСА)
Специалност: Кинезитерапия
Квалификации:
Европейски сертификат за Фитнес инструктор (EQF Level3) и
Европейски сертификат за Персонален треньор (EQF Level 4)
към Фитнес Академия България (регистриран в EREPS)
Европейски сертификат за спортна рехабилитация (ниво1, одобрен от ACE)
Сертификат за мануална терапия
Практика: Функционални тренировки, спортна рехабилитация, лечебна
физкултура и гиманстика, кинезитерапия
Преподавател във ФАБ в курс по:  Спортна рехабилитация

Fitness Instructor „Dianabad“